Дейвид Грийс

      Дейвид Грийс (роден 26 април 1939 в Флашинг, Куинс, Ню Йорк ) е компютърен учен в Cornell University, САЩ, главно известен със своите книги “The Science of Programming”(1981) и “A Logical Approach to Discrete Math” (1993, заедно с Ф.Б.Шнайдер).
В днешни дни е декан на бакалавърски програми в Инженерния Колеж (на университета Cornell). Неговите изследователски интереси включват методология на програмирането и такива в сходни области като езици за програмиране, семантика на програмните езици, и логика. Отдал е по-голямата чат от академичния си живот в това да преподава тези теми на своите студенти. Неговият син, Пол Грийс, е бил ко-автор на уводен учебник за компютърно програмиране на Python и е старши лектор в Департамента за Информатика в “University of Toronto”.

Advertisements