Модел “Водопад”

      Моделът “Водопад” е процес от последователни етапи, използван при разработването на софтуер, където прогресът му може да се наблюдава като такъв протичащ равномерно надолу (като водопад) през фазите на концепция, инициализация, анализ, дизайн, конструкция, краен резултат/имплементация, поддръжка.
Моделът за развитие “Водопад” произлиза от производствената и строителна индустрия: силно структурирани физически среди, в които допълнителните промени са прекалено скъпи, дори и понякога невъзможни. Защото не е съществувала нито една формална методология за развитие на софтуер по времето, когато този хардуерно-ориентиран модел е бил адаптиран именно за това.

800px-Waterfall_model

Advertisements