Goto

Goto( goto, GOTO, GO TO или друг вид комбинации в зависимост от дадения програмен език) е метод използвам в много езици за програмиране.Това, което всъщност прави, е да прехвърли еднопосочно програмния код на друг ред, за разлика от начина, по които работи една функция, а именно – двупосочно (връща се резултат). Редовете, на които изпраща goto  метода, обикновено се идентифицират с т.н. “етикети”, въпреки че някой програмни езици директно използват номера на съответния ред. На машинно ниво на обработка, goto е вид разклоняващ се или прескачащ редове метод. Много езици поддържат goto метода, но има и други такива, които не го.

Advertisements